Mayroon kaming libreng tool sa online na petisyon, para sa paggawa at paglalagda ng mga petisyon. Ang ating mga petisyon ay binabanggit sa media araw-araw, kaya ang paggawa ng petisyon ay isang napakahusay na paraan upang mapansin ng publiko at ng mga tagapagpasya.

  1. Gumawa ng isang Petisyon
    Magsimula ng petisyon sa pamamagitan ng pagpupuno ng isang simpleng form, at sa loob ng ilang minuto, makikita na online ang inyong petisyon.
  2. Mangalap ng mga pirma
    Ibahagi ang inyong petisyon sa iba, sa social media.
  3. Ipadala ang inyong petisyon sa mga magpapasya
    Magtakda ng isang pagtitipon kasama ang tagagawa ng desisyon at imbitahan ang medya na sumali.
Buong panahon | 24 hours | 7 days | 30 days | Last month | 12 months | This year (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

No petitions

Facebook