Mayroon kaming libreng tool sa online na petisyon, para sa paggawa at paglalagda ng mga petisyon.

Start a social movement by creating a petition

  • Gumawa ng isang Petisyon
  • Mangalap ng mga pirma
  • Create an active community around your petition
  • Ipadala ang inyong petisyon sa mga magpapasya
Buong panahon | 24 hours | 7 days | 30 days | Last month | 12 months | This year (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

No petitions

Facebook