Magsimula ng isang Petisyon

Gumawa ng propesyonal na online na petisyon sa loob lang ng ilang minuto. Ang aming serbisyo ay libre, nako-customize at madaling gamitin.

 • Gumawa ng petisyon sa pamamagitan ng pagpupuno ng form sa ibaba
 • Mangalap ng mga pirma
 • Lumikha ng aktibong komunidad sa paligid ng iyong petisyon
 • Ipadala ang inyong petisyon sa mga magpapasya


Isang partikular na pahayag, na eksaktong nagsasabi sa mga tao ng kung anong gusto mong suportahan nila.

Hinihiling ninyo sa mga tao na sumang-ayon sa mga pangungusap na ito at lagdaan ito. Tiyaking ipahayag ang inyong pananaw sa malinaw na pananalita (kung ano ang inyong tinututulan/ipinaglalaban, kung ano ang dapat gawin at bakit).

Pangalan ng contact person (maaari ring pangalan ng organisasyon at/o ng departamento).

Hinihingi namin ang pahintulot mula sa mga lumagda sa form ng pirma para sa mga sumusunod na layunin:

Mangyaring ilagay ang mga pangalan ng mga tagapagdesisyon sa mga patlang sa ibaba. Kung ang mga tagapagpasya ay hindi pinangalanan, humihingi kami ng pahintulot mula sa mga lumagda gamit ang isang malawak na tanong "Pinahihintulutan ko si [[[May-akda ng petisyon]]] na ibigay ang impormasyong inilagay ko sa form na ito sa mga tagapagdesisyon.".

Maaari mong baguhin ang wika ng form ng pirma at piliin ang URL (web address) ng petisyon.

Ipakita ang mga setting

Ang iyong email address ay ang iyong username.

Mangyaring ulitin ang iyong email address.

Dapat ay may hindi bababa sa 8 (na) karakter.


Maaari mong i-edit ang iyong petisyon anumang oras, kahit pagkatapos nitong malathala. Ang iyong email address ay hindi mailalathala.

Ang ating mga petisyon ay binabanggit sa media araw-araw, kaya ang paggawa ng petisyon ay isang napakahusay na paraan upang mapansin ng publiko at ng mga tagapagpasya.

Bakit pipiliin ang Petitions.net?

 • Hindi nangangailangan ng mga teknikal na kakayahan.
 • Maaari kang mangolekta ng mga lagda sa papel at idagdag ang mga ito sa iyong online na petisyon.
 • Makikita mo ang lahat ng impormasyon (kabilang ang mga email address) na ibinigay ng mga lumagda kapag pinirmahan nila ang iyong petisyon.
 • Maaari kayong gumamit ng mga salita, larawan, video, link at listahan.
 • Maaari mong panatilihing up-to-date at kasangkot ang mga lumagda sa pamamagitan ng pagbabalita ng mga anunsyo. Maaari mong sabihin kung ano ang nangyari mula nang sinimulan mo ang petisyon, at kung ano ang mangyayari sa susunod. Ang mga lumagda ay aabisuhan sa pamamagitan ng email kapag nag-publish ka ng bagong anunsyo.
 • Maaari kang magpasya kung ano ang itinanong mula sa mga taong lumalagda sa iyong petisyon.
 • Maaari mong isalin ang iyong petisyon sa maraming wika. Ang form ng lagda ay isinalin sa 42 (na) wika.
 • Madali mong mapi-print ang mga lagda (HTML, PDF, Excel).
 • Maaari mong i-embed ang petisyon sa iyong website.
 • Maaari kang lumikha ng pribadong petisyon.
 • Maaari kang magbigay ng mga karapatan sa ibang tao upang pamahalaan ang iyong petisyon.
 Magpakita pa

Mga Tip

 • Magdagdag ng larawan o video sa iyong petisyon.
 • Ipabasa at ipawasto ang inyong isinulat.
 • Tandaan na i-promote ang iyong petisyon.